charakterystyka


charakterystyka
charakterystyka {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ib, CMc. charakterystykayce {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'opis uwzględniający typowe lub wyróżniające na tle innych właściwości danego obiektu; także: naukowy opis, interpretacja, oddanie w formie artystycznej itp. cech postaci, obiektu, zjawiska': {{/stl_7}}{{stl_10}}Charakterystyka postaci Konrada z „Dziadów”. Charakterystyka prądu literackiego. Charakterystyka tendencji w światowej gospodarce. Charakterystyka rzeźby terenu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'właściwości charakterystyczne czegoś; charakter': {{/stl_7}}{{stl_10}}Charakterystyka rany wskazuje na strzał z bliskiej odległości. Odnaleźć znajome elementy w charakterystyce ukształtowania terenu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'opinia, zaświadczenie o posiadaniu przez kogoś jakichś cech, np. wymaganych do zajmowania określonego stanowiska': {{/stl_7}}{{stl_10}}Charakterystyka kandydata na stanowisko dyrektora. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_8}}techn., mat. {{/stl_8}}{{stl_7}}'zależność między jakimiś wielkościami rozpatrywanymi przy badaniu urządzeń, maszyn lub elementów; także: wykres obrazujący taką zależność': {{/stl_7}}{{stl_10}}Charakterystyka silnika, pompy wirowej, sprężarki. Rysunek z charakterystykami mechanicznymi różnych odmian silników elektrycznych. <gr.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • charakterystyka — ż III, CMs. charakterystykayce; lm D. charakterystykayk 1. «opis cech charakteryzujących kogoś lub coś; analiza, interpretacja, oddanie (np. w dziele naukowym, dziele sztuki) cech zewnętrznych i wewnętrznych osoby, postaci literackiej itp.»… …   Słownik języka polskiego

  • Florian Święs — (born September 24, 1939) is a full professor of Biology and Earth Sciences at the Maria Curie Skłodowska University. In 1992 he became the Head of the Geobiology Division at the Institute of Biology.He received his MA from UMCS in 1962, his Ph.D …   Wikipedia

  • Мазовецкий диалект — на карте диалектов польского языка, составленной на основе работ С. Урбанчика …   Википедия

  • Мазовецкий диалект польского языка — Мазовецкий диалект на карте диалектов польского языка, составленной на основе карты С. Урбаньчика[1][2] …   Википедия

  • Teodor Talowski — Maison Festina lente, rue Retoryka 7, Cracovie, Pologne, 1887 …   Wikipédia en Français

  • Masuria — Mazury redirects here. For other uses, see Mazury (disambiguation). Sailing on Lake Mikołajki …   Wikipedia

  • Польша (история)* — Период I. П. племенная и языческая. В конце VI в. по Р. Хр., с уходом германских племен из бассейнов Вислы, Одера и Эльбы, происходит миграция славян к западу и северу от их европейской стоянки на склонах Карпат и верховьях Вислы. Среди племен… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Польша — (история) Период I. П. племенная и языческая. В конце VI в. по Р. Хр., с уходом германских племен из бассейнов Вислы, Одера и Эльбы, происходит миграция славян к западу и северу от их европейской стоянки на склонах Карпат и верховьях Вислы. Среди …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • modalność — ż V, DCMs. modalnośćści, blm 1. filoz. «w tradycyjnej ontologii: charakterystyka stanów, rzeczy i zjawisk pod względem sposobu, w jaki one istnieją, zachodzą» ∆ Modalność zdań «w tradycyjnej logice: charakterystyka zdań pod względem sposobu… …   Słownik języka polskiego

  • portret — m IV, D. u, Ms. portretecie; lm M. y 1. «dzieło sztuki (obraz, rysunek, rzeźba itp.) lub fotografia większych rozmiarów, przedstawiające określoną osobę albo grupę osób, z zachowaniem podobieństwa; podobizna, wizerunek» Portret malarski,… …   Słownik języka polskiego